برای درک بهتر دیسپلازی مفصل ران ابتدا به تصویر زیر توجه فرمایید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مفصل ران یک مفصل از نوع گوی و کاسه می باشد، درمفصل رانی که عملکرد طبیعی دارد سر استخوان ران در استابولوم (گوی) قرار می گیرد و با کمک غضروف، مایع مفصل و عضلات به آرامی حرکت می کند. وقتی سگی دچار دیسپلازی مفصل ران می شود، مفصل ران به درستی رشد نمی کند یا استابولوم به شکل نادرستی تشکیل می شود مث...

واكسن ها اغلب از ويروسها و گاه از باكتريهاي كشته شده يا تخفيف داده شده عامل بيماريهاي كشنده در سگ ها ( ژرمن شپرد ) و بيماريهاي مشترك بين آنها با انسان تهيه مي شوند و تزريق واکسن به سگ ( ژرمن شپرد )، منجر به هوشياري و فعال شدن سيستم ايمني سگ ( ژرمن شپرد )  در برخورد با بيماري ها می شود. واکسیناسیون بدن را وادار به ساخت آنتي بادي هايي جهت مقابله با اين بيماري ها مي نمايد. در اين صورت هنگامي كه بد...