به طور کلی سگ های ژرمن شپرد نمایشی یا شولاین این ویژگی ها را دارند:
پوشش ضخیم تر و بلند تر در دو نوع مو بلند و موکلاسیک
سطح انرژی پایین تر نسبت به ژرمن شپرد های کاری
پوشش یک دست تر و معمولاً متمایل به قرمز و قهوه ای و برنزی و کمر مشکی رنگ. همچنین الگو های مشکی، و سیاه در میان سگ های ژرمن شپرد نمایشی کمتر دیده می شود، در حالی که در میان سگ های ژرمن شپردکاری بسیار زیاد است.
بدن های بزرگ تر و حجیم تر و پاهای عقب بزرگ و زاویه دار که به شدت مورد توجه علاقه مندان به سگ های نمایشی است.
ویژگی ها و رفتارهای اخلاقی این نژاد باعث می شود به سگ های خانواده و همراه خوبی تبدیل شوند (البته در صورتی که به درستی آموزش های استاندارد جهانی را ببینند)

نمایش یک نتیجه