ژرمن شپرد های کاری به سه دسته تقسیم می شوند. ژرمن شپرد های آلمان غربی (West German Working Lines)، ژرمن شپرد های آلمان شرقی (East German Working Lines) و ژرمن شپردهای چک (Czech Working Liness). اگر چه هر سه این نژاد ها جزو شپرد های کاری به حساب می آیند ولی با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
سگ های پلیس و امداد و نجات و نگهبانی از نژاد ژرمن های ورک لاین یا کاری میباشد.
مرکز پرورش ژرمن پت باکس یکی از قدیمی ترین و تخصصی ترین مجموعه های پرورش سگ ژرمن شپرد شولاین و ورک لاین در ایران و مزارع پرورش دهنده سگ در مزارع پاکدشت تهران از سال 1385 می باشد.

نمایش یک نتیجه