سوالاتی که پیش می آید: آیا به تازگی سگ را به خانه آورده اید؟ آیا غذای سگ تان را به یکباره تغییر داده اید؟ آیا غذای جدیدی را به سگ تان داده اید؟ آیا اجازه داده اید که سگ تان به مقدار زیادی غذا بخورد؟ آیا سگتان را به مکانی که سگ مریضی در آنجا بوده است برده اید؟ آیا توله سگ خود را به پارک یا مکانی که سگ های زیادی در آنجا هستند برده اید؟ این ها رایج ترین عواملی هستند که کاربران به آنها پاسخ مثب...

برای درک بهتر دیسپلازی مفصل ران ابتدا به تصویر زیر توجه فرمایید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید مفصل ران یک مفصل از نوع گوی و کاسه می باشد، درمفصل رانی که عملکرد طبیعی دارد سر استخوان ران در استابولوم (گوی) قرار می گیرد و با کمک غضروف، مایع مفصل و عضلات به آرامی حرکت می کند. وقتی سگی دچار دیسپلازی مفصل ران می شود، مفصل ران به درستی رشد نمی کند یا استابولوم به شکل نادرستی تشکیل می شود مث...